Kurset giver en introduktion til statistik og er målrettet forskningsinteresserede medicinere. Det løber af stablen første gang i efteråret 2019.

Kursets formål er både at give deltagerne et indblik i den statistisk metode, der er en central del af evidensbaseret forskning, og at give deltagerne et værktøj, så de selv er i stand til at udføre klassiske statistiske analyser. Emnemæssigt er det tanken, at deltagerne kan følge, forstå og diskutere de statistiske argumenter i en videnskabelig artikel, og være i stand til at reproducere dele af analyserne i det omfang data er tilgængeligt.

Indholdsmæssigt dækker kurset mere eller mindre det samme som statistikdelen af det obligatoriske SEMS-kursus, men man kan ikke forvente at kunne få meritoverførst dette kursus. Her har vi meget mere R og lægger op til mere selvstudie, så vi kan nå flere hands-on øvelser hver gang.

Kurset består af 5 undervisningsgange af 3 timers varighed, hvor vi overordnet vil dække følgende emner:

 1. Deskriptiv statistik og introduktion til R.
  • Reproducerbar forskning.
  • R markdown
  • Deskriptiv statistisk
  • Datahåndtering (og -indlæsning)
  • Datapræsentation og “Den store tabel 1”
 2. Lineære modeller I
  • Lineær regression
  • Prædiktion
  • Test at statistiske hypoteser og konfidensintervaller
 3. Lineære modeller II
  • Multipel lineære regression
  • Fortolkninger af estimater
  • Vekselvirkninger
  • Hvordan opbygges en statistisk model?
 4. Analyse af kategoriske data I
  • Antalstabeller
  • Odds, odds ratio, relativ risiko, absolut risiko
  • Test af hypoteser i antalstabeller vha chi^2-test
 5. Analyse af kategoriske data II
  • Logistisk regression
  • Prædiktion
  • Mere om odds og odds ratio

Selve undervisningen vil være en blanding af forelæsning og hands-on-øvelser, hvor deltagerne selv skal regne, analysere og fortolke resultaterne fra statistiske analyser. Det er derfor vigtigt, at man har installeret R og R studio inden kursusstart som beskrevet på siden om R.

Hver undervisningsgang har en tilhørende hjemmeside med tekst- og videomateriale, der skal læses inden hver øvelsesgang. Man skal påregne 1-2 timers forberedelse inden hver undervisningsgang. På kurset bruger vi de fremragende videoer fra DataCamp som introduktion til R og et tidligt udkast til en dansk statistikbog for medicinere. logo DataCamp støtter dette kursus ved at give studerende gratis adgang til deres kurser og videoer om R. Mere om dette under materiale.

Om underviseren

Claus Thorn Ekstrøm er professor på Biostatistisk afdeling, Københavns Universitet og har undervist i statistik for bachelorer, kandidater, og ph.d.-studerende i mere end 20 år. Han har skrevet to bøger om statistik: “Introduction to Statistical Data Analysis for the Life Sciences” og “The R Primer”, der begge er udgivet af Taylor & Francis.


Lavet af Claus Ekstrøm 2019. Siden er sidst opdateret 05 December, 2019