Kurset giver en introduktion til statistik og er målrettet forskningsinteresserede studerende. Kursets formål er både at give deltagerne et indblik i den statistisk metode, der er en central del af evidensbaseret forskning, og at give deltagerne et værktøj, så de selv er i stand til at udføre klassiske statistiske analyser. Emnemæssigt er det tanken, at deltagerne kan følge, forstå og diskutere de statistiske argumenter i en videnskabelig artikel, og være i stand til at reproducere dele af analyserne i det omfang data er tilgængeligt.

Kursusindhold

Indholdsmæssigt dækker kurset i denne version lidt mindre end statistikdelen af det obligatoriske SEMS-kursus. Vi vil dog lægge større vægt på brugen af R, så man bliver fortrolig med et værktøj, der kan anvendes, når man selv skal lave analyser.

Kurset består af 4 undervisningsmoduler af 3 timers varighed, hvor vi overordnet vil dække følgende emner:

 1. Deskriptiv statistik og introduktion til R.
  • Reproducerbar forskning, deskriptiv statistisk, datapræsentation og “Den store tabel 1”
 2. Lineære modeller I
  • Lineær regression, prædiktion, test at statistiske hypoteser og konfidensintervaller
 3. Lineære modeller II
  • Multipel lineær regression, vekselvirkninger, hvordan opbygges en statistisk model?
 4. Analyse af kategoriske data I
  • Antalstabeller, odds, odds ratio, relativ risiko, absolut risiko, test af hypoteser i antalstabeller vha \(\chi^2\)-test

Undervisningsform

Undervisningen vil bestå af en blanding af videoforelæsninger, almindelige online forelæsninger og en god portion hands-on-øvelser, hvor deltagerne selv skal analysere og fortolke resultaterne fra statistiske analyser.

Hver undervisningsmodul har en tilhørende side med information om tekst- og videomateriale og øvelser. Man skal påregne 1-2 timers forberedelse inden hver undervisningsgang.

Inden kursusstart er det vigtigt, at få installeret R, R studio og de nødvendige pakker til R som beskrevet under installation af R.

Om underviseren

Image Claus Thorn Ekstrøm er professor på Biostatistisk afdeling, Københavns Universitet og har undervist i statistik for bachelorer, kandidater, og ph.d.-studerende i mere end 20 år. Han har skrevet to bøger om statistik: “Introduction to Statistical Data Analysis for the Life Sciences” og “The R Primer”, der begge er udgivet af Taylor & Francis. Han er desuden ophavsmand til hjemmesiden www.sandsynligvis.dk om statistik i alle afskygninger.


Lavet af Claus Ekstrøm 2023. Siden er sidst opdateret 04 May, 2023