biostatistics.dk

Hjælpen til miniprojekt 1 ligger her.